Bases:

Os debuxos faranse en cartulina.

Os contos e poesías en dúas páxinas

Os traballos entregaranse nas Direccións dos Centros de Ensino,ou enviándoos a este enderezo:

Asociación Xermolos.

Apartado 4, c.p. 27300, Guitiriz (lugo)

Telf.:646413890

Hai dous grupos de premios, dende a mesma calidade e catidade, un grupo para os traballos pertencentes á Terra Chá, e outro grupo de premios para os traballos dos outros colexios,escolas ou institutos de Galiza.

Os premios corresponden á Educación Infantil, aos tres ciclos de Educación Primaria, aos dous ciclos de Educación Secundaria, e nas tres especialidades de Contos, Debuxo e Poesía. Con dous premios para cada nivel e especialidade ( 50 euros  para o primeiro e 40 euros para o segundo en libros, discos...).

Os traballos poden entregarse ata o 5 de xuño.

Os premios van ser entregados  no Festival de Pardiñas, o 7 de agosto, sobre as 6 da tarde, no balneario de pardiñas de Guitiriz.

Cada traballo ten que ir acompañado cos datos do autor:

nome e apelidos, nivel de esino e centro de ensino.Tema libre

 

Festa das nosas Letras