27 Mostra de Instrumentos de Música Tradicional
  
mostra intrumentos 2020
 
INFORMACION IMPORTANTE❗️❗️Xa queda pouco para a 27 mostra de instrumentos de música tradicional que terá lugar o vindeiro sábado día 1 de agosto en Parga!! 
Como sabedes esta será unha edición especial cun formato diferente, adaptado á situación que estamos vivindo, e con todas as medidas de seguridade esixidas por mor da Covid 19. 
Debemos facer todas e todos un exercicio de responsabilidade e cumprir as medidas de prevención vixentes para poder disfrutar desta mostra e ao mesmo tempo coidarnos e evitar contaxios, e ao que incumpla as normas invitaráselle a abandoar o recinto.
 
❗️A continuación indicámosvos as medidas de seguridade que teremos durante toda a xornada❗️
-O recinto estará debidamente acotado e valado, cunha única entrada e cunha única saída con persoal que controle o aforo.
 
-O aforo estará permanentemente controlado e limitarase segundo a asistencia.
-Obrigatoriedade do uso de máscaras no interior do recinto. 
-Obrigatoriedade de manter as distancias de seguridade.
-Haberá dispensadores de xel hidroalcohólico na entrada e na saída do recinto, en todos os puntos de venta e en distintos lugares como aseos, a zona do escenario … etc.
 -Non se permitirá a presenza no recinto daquelas persoas que incumpran estas normas.
-O recinto estará sinalizado e para visitar a mostra contarase cun circuíto nun solo sentido para facer o percorrido por diante de todos os postos da mostra, non se permitirá ir para adiante e para atrás na zona dos postos, nin aglomeracións diante dos mesmos.
-Non se permitirá tocar para evitar aglomeracións e agrupamentos de público que incumplan coas distancias de seguridade.
-Estará prohibido probar os instrumentos dos artesáns. **No caso de utilización de obxectos que se intercambien entre os clientes ou usuarios, procurarase o uso de forma recorrente de xeles hidroalcohólicos ou desinfectantes con carácter previo e posterior ao seu uso para a hixienización destes obxectos.
 - Os asistentes ás distintas actividades ( pregón, presentación libro Seivane, mesa redonda e concerto de Tres Pesos) deberán permanecer sentados nas cadeiras habilitadas.
-Disporase de contedores para depositar panos e calquera outro material desbotable.
-Contarase cun equipo de megafonía durante todo o día lembrando a obrigatoriedade do uso das máscaras e de manter a distancia de seguridade en todo momento.
 -Colocarase carteleira visible lembrando a obrigatoriedade do uso das máscaras e de manter a distancia de seguridade en todo momento.
-Baños – aconséllase limitar o seu uso na medida do posible, pero contarase con persoal para desinfección dos mesmos.