O Instante Eterno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lus do mundo

¿Un poeta nace ou faise? A resposta está neste documental no que os rapaces do IES de Guitiriz

redescubren ó seu poeta, Xosé María Díaz Castro.

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

 

·

·

A Xosé María Díaz Castro·

Soneto escrito por·Manuel María, adicado a·Xosé María Díaz Castro·no 25 aniversário

da publicación de Nimbos,e recitado por el mesmo no funeral do·Poeta dos Vilares

Duración: 57"

Por: Paco

·

 

Penelope por Mini e Mero

Na homenaxe anual a Manuel María en Outeiro de Rei en setembro do 2009

Duración: 2'34''

Por: Raul Rio

Penélope

Poema de Xose·María Díaz Castro, recitado por·Manuel María

Duración: 1´16"

Por: Paco

·

·

Coma Brasas

Poema de Xose·María Díaz Castro, recitado por·Manuel María

Duración: 1´19"

Por: Paco

·

·

No resplandor do día

Poema de Xose·María Díaz Castro, recitado por·Manuel María

Duración: 1´35"

Por: Paco

·