Homenaxe a Alfonso Blanco no Paseo dos Soños

 

XII Hectómetro Literario

 

Décimo Hectómetro Literario

Celebrando a obra de Ramón Chao Rego.
O acto celebrouse no Muiño do Rañego de Vilalba 0 28 de agosto do 2015.
Organizado pola Asociación Cultural Xermolose a Fundación Manuel María 
 
 

 

 Celebrando a obra de Xesús Rábade Paredes e Helena Villar Janeiro

 Acto celebrado no "Muiño do Rañego" de Vilalba o 26 de outubro do 2013

Duración:12´

Por: Pacoja

 

Celebrando a obra deMrgarita Ledo Andión

Acto celebrado no "Muiño do Rañego" de Vilalba o 15 de setembro do 2012