Panxoliñas

Limiar, Alfonso Blanco Torrado

Verbas pró Tempo do Nadal

Panxoliña do Advento
Panxoliña da Anunciación
Panxoliña da Dúbida de San Xosé
Panxoliña das Campás de Belén
Panxoliña da Noiteboa
Panxoliña da Sorrisa da Virxen
Panxoliña dos Galegos
Panxoliña do Poeta
Panxoliña de Dór e Gózo
Panxoliña da Mula e o Boi
Panxoliña da Probreza de San Xosé
Panxoliña da Neve
Panxoliña Mariñeira
Panxoliña Labrega

Romance dos Reises Magos

Verbas Prá Rematar