Novena a Santa Isabel

Brevísima relación do culto á Gloriosa Santa Isabel na vila de Outeiro de Rei da Terra Cha

Día Primeiro
Día Segundo
Día Terceiro
Día Cuarto
Día Quinto
Día Sexto
Día Séptimo
Día Octavo
Día Noveno

Gozos á Nosa Señora Santa Isabel de Outeiro de Rei da Terra Chá

(Ilustracións de Felipe Senén)