manuel_maria

 

 

 

 

 

 

Pórtico, Francisco Fernández del Riego

Introducción, Camilo Gómez

 

 

CAPÍTULO I. UNHA TERRA

O bardo da Terra Chá, Xosé Chao Rego
Terra Chá, Xosé Antonio Pombo Mosquera
A paisaxe habitada, Roxelio R Moreira
Historias da Terra Chá e dos chairegos, Ramón Villares
Unha visión arqueolóxica e histórica do territorio chairego, Felipe Arias Vilas
Economía e poboación no Terra Chá, Manuel Roca Cendán

CAPíTULO II. UN HOME

Manuel María, AIfonso Blanco Torrado
Manuel María en Monforte, Lois Diéguez
A fidelidade no espello, Xosé Estévez
Un home feito de terra, P. Corsino Fernández Vila
Meu amigo, Posada
Terras chás do Val de Lemos, Mauel Rajo López
O camiño e a nostaixia nas súas viaxes, Felipe Senén
A miiña vella amizade con Manuel María e tamén con Saleta, Nw Vázquez Cuesta
Manuel María da Terra Chá, Xulio Xiz

CAPíTULO III. UNHA OBRA

Parte I. Poesía

O mundo clásico na súa poesía, Xosé Abeal
Poeta neomedieval, Xesús Alonso Montero
O poema como sensibilidade ao axexo, Carlos L. Bernárdez
"Arquivo nostáixico de soños". Manuel María e o Pozo do Olio, Xoán Ramiro Cuba
A arquitectura na poesía de Manuel María, Xosé Lois García
A megafonia do idioma que o país necesit(ab)a, Maria Pilar Garcia Negro
Canción pra cantar tóciolos días de Manuel María, Camilo Gómez Torres
Da poesía amorosa manuelmariana (1949 1995), Camilo Gómez Torres
Poesía social, Poesía de denuncia Poesía socialrealista, Camilo Gómez Torres
Usos, actitudes e prexuízos lingüísticos na súa poesía, Camilo Gómez Torres
Achegamento á sua poesía desde unha ollada ecologista, Emilio Xosé Insua
Aproximación á sua obra poética, Manuel López Foxo
Poeta relixioso cristián, Victorino Pérez Prieto
Poeta a "ras de chao", Francisco Rodríguez Sánchez
Muffleiro de brétemas, crisol dun precursor, Xavier Rodríguez Baixeras
Poeta da cultura material, Claudio Rodríguez Fer
Das veas rumorosas, Teresa Seara
A fidelidade ao traballo poético, Xulio López Valcárcel

Parte II. Teatro

A súa obra dramática: carácter e diversidade temática, Miguel Mato Fondo
Representación en Carral, Carlos Lorenzo Pérez

Parte III. Literatura Para Nenos

A súa poesía infantil, Agustín Fernández Paz
A literatura infantil e xuvenil, Xabier P. Docampo
Xiogando cos soños na gaiola, Tareixa Campo
Os soños do Manuel, Xosé Agrelo Hermo

Parte IV. Ensaio

Ensaísta, xornalista e divulgador cultural, Camilo Gómez Torres
Andando a Terra Chá. A propósito dun apólogo popular..., Antonio Reigosa

Parte V. Narrativa

A narrativa, Armando Requeixo
Que é a realidade?, Luisa Villalta

Parte VI. Poesía Musicada

Ó Mestre do amor á terra, Mero
O Manuel María e a música, Mini
Manuel María: voz ceibe, Vicente Araguas
Unha canción de Manuel María, Aurora López
O máis grande agasallo, Luis F.Guitián

Parte VII. Outros

Manuel María, Galiza, Breizh hag ar bed, Herve Ar Bihan
Unha entrevista e sete testemuños máis, Tonina Gay
A galeguidade portuguesa, Francisco J. Veloz
Galiza 1 Breizh, Per Denez
Un libro para Foz, Ramón Reimunde
O poeta da Terra Chá en Euskal Herria, Raul Río Díaz
Semblanza betanceira de Manuel María: obras e amores, Xesús Torres Regueiro
Día das letras chairegas, Xabier Cordal

CAPíTULO IV. TESTEMUÑOS

Soneto a Manuel María, Alfonso Álvarez Cáccamo
Labarada estremecida, Xosé María Álvarez Cáccamo
Cerrando os ollos, Manuel Álvarez Torneiro
Manuel María, Xoán Bernárdez Vilar
Follas novas do diario, Carmen Blanco
Salmo a Fernando Balboa e M.M., Lino Braxe
A Manuel María, Darío Xohán Cabana
Eres o carballo rexo, Eloi Caldeiro
Brinde, Marica Campo
A un carballo que plantamos hoxe, Marica Campo
A Manuel María, pai e irmán, Xosé Carlos Caneiro
Recordo de Manuel, Carlos Casares
Non canta que sementa, Yolanda Castaño
Memoria do Verso, Ernma Cruceiro
Luz de solpor na Terra Chá, Miguel Anxo Fernán Vello
Manuel María e o mar de Foz, Suso Fernández
¡Ave, Manolo!, Xosé Fernández Ferreiro
Veciño de barrio e de soños, Francisco X. Fernández Naval
Manuel María, entre nós, Ramiro Fonte
Éfeso, Manuel Forcadela
Lembranzas de Manuel María, X.L. Franco Grande
¿Ata cando?, Camilo Gómez Torres
Evocación dos primeiros versos, Salvador García Bodaño
A Manuel María e Saleta neste día, Bernardino Graña
Meu recordo de ti, Manuel María, María do Carme Kruckenberg
0 xigante dormido, Bernardo García Cendán
Patrimonio de Galicia, M. A. Laxe Freire
A maleta de Marsella, Margarita Ledo Andión
Xa veu o tempo de mazar o liño, Rafael Lema
En dous tempos, Ramón Lorenzo
Muxica para M.M. e para Saleta, Paco Martín
Dolmen, Xosé Manuel Martínez Oca
Cómpre loitar contra o silencio, Carlos Mella
Brinde a Manuel María, X.L. Méndez Ferrín
Este poeta, doce, de voz grave, Xosé Miranda
Nas pradelas de Outeiro, Manuel Xosé Neira
Camiño largacío, Xoán Neira
Manuel María en América, Xosé Neira Vilas
Breve dicir meu verbo de M.M., Isidro Novo
Con Manuel María, Uxio Novoneyra
Nas letras nobres do noso andar, David Otero
Para Manuel María, Pallarés
Manuel María da miña nenez, Andrés Pociña
Kosovo Kosovo, Luz Pozo Garza
As flores derramadas, Luz Pozo Garza
Chupito de primperán, María Xosé Queizán
Estaba todo alí, serenamente..., Xesús Rábade Paredes
Louvor, Román Raña
Oda e coro a Manuel María, Xavier Rodríguez Barrio
Silvia Venérea, Claudio Rodríguez Fer
Un soño de esferas, Ana Romaní
Folerpa quente, Cesáreo Sánchez
Ti sabes..., Antón Santamarina Delgado
A Manuel María, Xavier Seoane
Manuel María, igaiteiro!, Xurxo Souto e Sofía do Labañou
O poeta da lingua do meu povo, Miguel Suárez Abel
Breogán ano cero, Xesús Manuel Valcárcel
Aquíl tempo lontano, Pura Vázquez
Metáfora do "muiñeiro...", Xosé Vázquez Pintor
(Lugar da pertenza), Paulino Vázquez
Metapoesía (1), Miro Villar
Para o Manuel María, tripulante..., Rafa Villar
Manuel María, Helena Villar Janeiro