Homenaxe a X.M. Diaz Castro

 

 

 

 

 

 

Limiar: Blanco Torrado, Alfonso
Introducción: Carvalho Calero, Ricardo

 

 

Dúas palabras sobre o poeta Xosé Mª Díaz Castro: Montero, Xesús
A muller en Nimbos: Alfonso Blanco, Carmén
O mundo infantil nos poemas de Xosé Mª Díaz Castro Díaz: Cobas Brenlla, Xulio
Os Nimbos de Díaz Castro: Jácome, Xosé
"Penélope": un poema na esperanza: Diéguez, Lois
Nimbos dentro da poesía galega: Dobarro, Xosé María
A imperdible voz do poeta: Fernández del Riego, Francisco
Un poeta fala da luz: Fonte, Ramiro
A eficacia expresiva de Díaz Castro: Franco Grande, Xosé Luis
Díaz Castro perante a critica: González Gómez, Xesús
A recuperación dun poeta: González Tosar, Luis
En tempo de outono, por terras luguesas de Parga: López Casanova, Arcadio
Poemas de Xosé Mª Díaz Castro non recollidos en libros: Manuel María
Como unha fraga de bandeiras: Méndez Ferrin, Xosé Luis
Deus nos poemas de Nimbos de X. M. Díaz Castro: Miguélez, Xosé Antón
Homenaxe a Diaz Castro: Novoneyra, Uxió
A soidade poética de Díaz Castro: Piñeiro, Ramón
O galego de Nimbos de Diaz Castro: Regueira Fernández, X. L.:
Penélope sobre o parque Rosalía: Rodríguez Barrio, Xavier
Díaz Castro e o tema dos celtas: Rodriguez Fer, Claudio
"A Cerna ", a eterna loita dos contrarios: Salgado, Xosé María
Aproximación a unha análise estilístico formal de Nimbos, de D. Castro: Sánchez P., Mª. D.:
Díaz Castro nos Xogos Frorais de Betanzos de 1946: Torres Regueiro, Xesús
O humanismo en Xosé María Diaz Castro: Trapero Pardo, Xosé
Xosé María Diaz Castro: Nimbos de poesía: Xiz Ramil, Xulio:

HOMENAXE DOS POETAS DA TERRA CHÁ

Penélope tecendo sen esperanza a tea fatal do transcurso do tempo: Cabana, Darío Xohán
Terra Chá II: Fernán Vello, Miguel Anxo
Linguas mortas (serial radiofónico) 5 e 6: Ledo Andión, Margarita
A Xosé María Díaz Castro: Manuel María
Lendo outra vez "Penélope": Rábade Paredes, Xesús
"Quiçá a esperiéncia: Santamarinha Delgado, Antón

BREVE PERFIL BIOGRÁFICO DOS COLABORADORES NESTA HOMENAXE