Elexias Á Miña Vida Pequeniña

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dedicatoria

Manuel María no seu labirinto, por Antón Xosé Meilin García

Elexía nº 1
Elexía nº 3
Elexía nº 4
Elexía nº 5
Elexía nº 6
Elexía nº 7
Elexía nº 8
Elexía nº 9
Elexía nº 10
Elexía nº 11
Elexía nº 12
Elexía nº 13

Epílogo.

Terra Chá: ir e vir, por Álvaro Cunqueiro

Facsímile