Bibliografía de Manuel María

Limiar, de Camilo Gómez Torres
Presentación, de Alfonso Blanco Torrado

1. POESíA
1.1. Libros de versos
1.2. Cadernos e separatas
1.3. Poemarios e cadernos inéditos e semiinéditos, e colectáneas
1.4. Poemas soltos
1.5. Escolmas
1.6. Poemas en español

2. NARRATIVA

2.1. Libros de contos e/ou relatos publicados
2.2. Contos publicados en revistas e xorríais, e a rede
2.3. Novelas inéditas

3. TEATRO

3.1. Pezas teatrais publicadas
3.2. Pezas teatrais non publicadas
3.3. Adaptacións teatrais

4. ESTUDIOS, EDICIÓNS, LIMIARES....

4.1. Estudios
4.2. Edicións
4.3. Limiares
4.4. Pregóns
4.5. Colaboracións en volumes colectivos

5. COLABORACIóNS XORNALÍSTICAS

5.1. Colectáneas de artigos xornalísticos
5.2. Colaboracións de 1949 a 2002 (agás en ANT e ECG)
5.3. Colaboracións en A Nosa Terra
5.4. Colaboracións en El Correo Gallego

6. POEMAS E CONTOS: CANTADOS E RECITADOS

6.1. Poemarios e poemas na voz de Manuel María
6.2. Poemas noutras voces
6.3. Poemas non editados en disco
6.4. Partituras publicadas
6.5. Contos na voz de Manuel María

7. OBRAS TRADUCIDAS OU VERSIONADAS

7.1. Ao bretón
7.2. Ao catalán
7.3. Ao español
7.4. Ao euskara
7.5. Ao flamenco
7.6. Ao francés
7.7. Ao holandés
7.8. Ao húngaro
7.9. Ao inglés
7.10. Ao ruso

8. ENTREVISTAS

9. MANUEL MARíA NA REDE

10. BIBLIOGRAFíA SOBRE MANUEL MARíA

11. INDICES

11.1. De revistas e xomais
11.2. Onomástico
11.3. De ilustracións
11.4. De materias