terra_cha_rotas_culturais

INTRODUCIÓN

"O concepto de Terra en Manuel María", por Xosé Estévez
"No cincuentenario de Terra Chá", por Camilo Gómez Torres

1. CORPO POÉTICO

1.1. Poemas chairegos
1.2. Poemas con referencias á Terra Chá

2. UNIVERSO TEMÁTICO CHAIREGO

3. CAMPOS SEMÁNTICOS

3.1. Etnografía: cultura espiritual
3.2. Etnografía: cultura material
3.3. Etnografía; organización social
3.4. Amor
3.5. Denuncia de eivas
3.6. Homenaxes
3.7. Meteoros
3.8. Manuel María e Saleta
3.9. Mundo animal
3.10. Mundo vexetal
3.11. Tempo
3.12 Terras e lugares
3.13. Xeografía

4. ESTROFAS

4.1. Baladas
4.2. Cantiga de refrán
4.3. Coplas
4.4. Cosautes
4.5. Cuartetas
4.6. Décima
4.7. Octavillas

4.8. Pareados
4.9. Redondillas
4.10. Serventesios
4.11. Sextillas 
4.12. Silva 
4.13. Sonetos 
4.14. Tercetos
4.15. Triadas
4.16. Seriacións rímicas
4.17. Versos libres rimados

5. POEMAS TRADUCIDOS

6. POEMAS RECITADOS E MUSICADOS

6.1. Na voz de Manuel María
6.2. Noutras voces

7. POEMAS NAS ESCOLMAS

8. ÍNDICES DE NOMES PROPIOS

8.1. Onomástica

8.2. Etnografía
8.2. 1. Cultura espiritual
8.2.2. Cultura material
8.2.3. Organización social
8.3. Terras, lugares, agras
8.4. Xeografía

9. APÉNDICE

10. TÁBOA