Pregoeiro da Luz

 

 

 

  

 

Unha homenaxe a

Alfonso Blanco Torrado

 

 

Colaboracións:

ÁLVAREZ POUSA, Luis

BLANCO, Carmen

CABANA YÁÑEZ, Dario Xohán

CAMPO, Marica

CARBALLO, Francisco

CARBALLO, Xosé Manuel

COBAS BRENLLA, Xulio 

COSTA RICO, Antón

CHAO REGO, Xosé 

DÍAZ JÁCOME, Xosé

DIÉGUEZ, Lois

ESPIÑA, Manuel 

FERNÁNDEZ PAZ, Agustín

FERNÁN VELLO, Miguel Anxo

FRANCO GRANDE, Xosé Luís

FREIXANES, Victor

GARCÍA CENDÁN, Bernardo

GARCÍA NEGRO, Pilar

GÓMEZ TORRES, Camilo

GRAÑA, Bernardino

I. ALVARELLOS, Enrique

LAGOSTELLE, Xoán

LAXE FREIRE, Manuel Anxo

LÓPEZ VALCÁRCEL, Xullo

LORENZO TOMÉ, Xosé

MANUEL MARIA

MARIÑO FERRO, Xosé Ramón

MARTÍN, Paco

MERO (Iglesias Dobarrio, B.)

MIGUÉLEZ DIAZ, Xosé Antón

PÉREZ MOREIRA, Roxelio

PÉREZ PRIETO, Victorino

PUENTE DOCAMPO, Xavier

RÁBADE PAREDES, Xesús

REGAL LEDO, Manuel

RIELO CARBALLO, Isaac

RIELO CARBALLO, Nicanor

ROCA CENDAN, Manuel

RODRÍGUEZ BARRIO, Xavier

RODRÍGUEZ FER, Claudio

SANTAMARINHA, Antón

SENÉN, Felipe

SUÁREZ ABEL, Miguel

TORRES QUEIRUGA, Andrés

TORRES REGUEIRO, Xesús

TRAPERO PARDO, Xosé 

VERGARA VILARIÑO, Fiz

VILLAR JANEIRO, Helena

VILLARES PAZ, Ramón 

XIZ RAMIL, Xulio