20 Anos Xermolando25 Anos de Pardiñas Carteis

 

 

 

 

 

 

 

         Cad. 22. 20 Anos Xermolando (X.V.).                    Espec. 25 Anos de Pardiñas (Carteis).