publicacions

En Xermolos son varias as publicacións que elaboramos cada ano. Durante todo o tempo de vida da asociación foron moitas as distintas publicacións que se fixeron e tamén outras tantas as que se deixaron de facer, ademáis das que están en elaboración.

Libros, revistas, guieiros,... son algúns dos exemplos que Xermolos publica cada certo tempo.

Libros: Edicións Xermolos, Fundación Manuel María.

Revistas: A Carón, Xermolos.

Cadernos: As Nosas Raíces, Os Nosos Artesáns, Certame Terra Chá; Outros.

Monográficos: Guieiros, Letras Chairegas.