Que se me compensa ir a Pardiñas? Pois claro!

 

 

 

 

 

 Xermolos recibe o Premio Ramón Piñeiro